reekalveren zoeken met drones in Zuid Holalnd Hoeksche Waard en Zeeland

REEKALVEREN EN WEIDEVOGELS ZOEKEN MET DRONES

Vivo Fotografie & Drone Inspecties maakt gebruik van drones die zijn voorzien van een warmtebeeld camera om zo snel en gericht reekalfjes, wiedevogels en jonge dieren op te sporen in graslanden. Door het gebruik van drones kan op een snelle en tijdbesparende manier percelen gecontroleerd worden voordat ze gemaaid worden. 

Waarom en wanneer met een drone reekalfjes zoeken

In de maanden april, mei en juni worden de reekalfjes en weidevogels geboren en verstoppen zich in hoge graslanden en ook luzerne. Dit kan een probleem zijn voor de boeren die in dezelfde periode de weilanden gaan maaien. De reekalfjes en jonge dieren verstoppen zich in de hoge gewassen en vluchten niet als er gevaar dichterbij komt. En dan ontstaat het risico dat een reekalf of een weidevogels in een maaimachine terecht kan komen met alle gevolgen van dien.

Om dat te voorkomen kan ik met een warmtebeeld drone een perceel inspecteren voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden. Het zoeken met een warmtebeeld drone is niet alleen sneller dan een visuele en handmatige zoektocht maar het risico dat een reekalfje of weidevogel niet wordt gezien door het hoge gras of het stugge luzerne is vrijwel uit te sluiten.

Hoe pakken we het aan

Het zoeken met een drone voorzien van een thermische camera naar jonge dieren en weidevogels doe ik veelal voor perceel eigenaren en loonbedrijven die een weiland of grasland willen maaien. Dit gaat in goed overleg waarbij van te voren wordt aangegeven waar en hoe groot het perceel is en wanneer het maaien op de planning staat. Aan de hand van de gegevens maak ik vooraf een vliegplan zodat ik weet hoeveel tijd ik ongeveer nodig heb om systematisch een perceel af te zoeken met de drone. Ter indicatie; met een thermische drone inspectie kan in 30 minuten circa 4 hectare in beeld brengen en dat is vele malen sneller dan lopend een perceel inspecteren. Hierdoor wordt het oponthoud vermindert en kunnen de maaiwerkzaamheden snel worden uitgevoerd.

Het zoeken naar reekalveren, weidevogels en jonge dieren met een thermische camera gaat het best in de vroege uren omdat er dan een groot temperatuurverschil is tussen de omgeving en eventueel aanwezige dieren en vogels. Deze manier van zoeken is snel en doeltreffend en komt ten goed voor zowel de natuur als de machines.

Aanvullende Informatie

Om kosten te beperken werk ik zo veel mogelijk met de mensen die het perceel gaan maaien of er bij betrokken zijn. Ik voorzie de mensen van portofoons zodat zij bij eventuele detectie op mijn aansturing gericht naar de reekalf lopen om het dier te verwijderen of de locatie van de weidevogel te markeren. Hierbij is het belangrijk dat het reeklafje met het gras wordt opgepakt om overdracht van menselijke geuren te voorkomen. Belangrijk is dat een drone inspectie zo kort mogelijk voor het maaien wordt uitgevoerd om te voorkomen dat een reekalfje terugkeert naar het geïnspecteerde perceel.

Omdat ik een ILT Specific gecertificeerd drone piloot ben mag ik ook drone opdrachten uitvoeren in gebieden die in een mililtaire en/of civile liggen. En als er meerdere aanvragen in een zelfde periode vallen kan ik beroep doen op drone piloten die voldoen aan vereiste certificaten en ook in het bezit zijn van drone voorzien een thermische camera.

Twijfel niet en neem gerust contact op voor meer informatie of een drone inspectie in te plannen.Copyright 2006/2024 Vivo Fotografie & Drone Inspecties - All Rights Reserved