landbouw drone inspectie

LANDBOUW DRONE INSPECTIES

Drones kunnen zeer breed worden ingezet voor landbouw, akkerbouw en agrarische bedrijven. Zo kunnen irrigatie systemen en technische installaties worden gecontroleerd op de werking en/of lekkages. Maar ook gewassen en beeld brengen, de staat van percelen in beeld brengen, zoeken naar reekalfjes en het verjagen van grote groepen ganzen.

Inspectie van druppel irrigatie systemen.

Er worden steeds betere methodes gebruikt voor irrigatie en beregening van percelen. Een opkomende methode is druppelirrigatie door middel van druppelslangetjes die net onder de oppervlakte worden ingegraven. Een veel voorkomend probleem met druppelirrigatie zijn de lekkages die kunnen ontstaan door vogels die de slangetjes kapot prikken, hazen op de slangen bijten en wild dat probeert bij het water te komen. Uiteraard kan er ook een technische lekkage ontstaan.

Met een drone kan een perceel snel in beeld worden gebracht waarbij de drone thermisch en visueel, lekkages of juiste droge gebieden perfect in beeld kan brengen. De beelden worden geanalyseerd en dezelfde dag nog aangeleverd waardoor er indien noodzakelijk direct actie ondernomen kan worden. Door het gebruik van GPS locaties kan er ook direct naar de juiste locatie op een perceel worden gegaan.

Door periodiek een drone inspectie te laten uitvoeren kan er het maximale uit de druppelirrigatie en het gewas gehaald worden. Daarnaast kan er aan de hand van de beelden direct actie ondernomen worden. En er is sprake van een enorme tijdwinst en efficiëntie want met een drone kan een oppervlakte van 4 hectare in circa 30 minuten beeld worden gebracht. Dus een enorme tijdsbesparing op ten opzichte van een visuele inspectie die lopend of met een voertuig uitgevoerd moet worden.

Verjagen van ganzen.

Het verjagen van grote groepen ganzen met een drone is een zeer diervriendelijke manier om ganzen te verdrijven. Door een bepaalde periode constant de ganzen op gepaste manier te verjagen over honderden meters kunnen ze verdreven worden naar een totaal ander gebied. Hiermee wordt voorkomen dat de ganzen grote gebieden kaalvreten, schades aan gewassen veroorzaken en ook vele malen minder uitwerpselen in de graslanden of weilanden achterlaten. En doordat met een drone grote gebieden kunnen worden afgelegd worden de ganzen niet naar een naaste weiland verjaagd maar echt uit een bepaald gebied.

Door de ganzen een aantal dagen te verjagen gaan zij vanzelf op zoek naar een ander gebied iets wat met de bekende groene laser niet het geval en is de kans vrij groot dat de ganzen terugkeren. Ook voor de ganzen is het verjagen met een drone goed want ze worden niet afgeschoten en worden verdreven naar natuurlijke gebieden waar ze kunnen blijven, foerageren en broeden. Deze methode wordt gesteund door de dierenbescherming.

Voor de boer levert het betere kwaliteit gras en gewassen op, minder krachtvoer voor de koeien en een nog betere en hogere melkopbrengst. En zelfs voor de Provincie is er winst te behalen want die hoeven uiteindelijk minder en/of lagere schadevergoedingen uit te keren.

Visuele Drone Inspecties

Met een drone kunnen percelen, weilanden en akkers visueel geïnspecteerd worden. Een visuele drone inspectie kan worden ingezet om een perceel na een storm te inspecteren of er geen weggewaaide materialen op een perceel terecht zijn gekomen. Of het in beeld brengen van eventuele (storm) schades is met een drone van bovenaf goed in beeld te brengen. Ook om te zien waar er natte plekken of juiste droge plekken op een perceel zijn om zo gericht actie te kunnen ondernemen. Dit heeft zijn nut al bewezen als de gewassen gegroeid en hoger zijn.

Een ander groot voordeel van een visuele drone inspectie is tijdwinst. Om een indicatie te geven; een perceel van 4 hectare is in circa 30 minuten in beeld gebracht. Naast tijdwinst hoeft u niet onnodig het perceel te belasten.

De visuele inspecties doe ik in combinatie van een 4K camera met een thermische camera die gelijktijdig beelden kunnen opnemen. Op deze manier kan ik uitgebreide aanvullende informatie aanleveren die ook zijn voorzien van GPS locaties.

Copyright 2006/2024 Vivo Fotografie & Drone Inspecties - All Rights Reserved