Zonnepaneel drone inspectie

ZONNEPANEEL DRONE INSPECTIES

Vivo Fotografie & Drone Inspecties maakt gebruik van drones waarmee thermische en visuele zonnepaneel inspecties uitgevoerd kunnen worden. Door het gebruik van drones kan op een veilige en kostenbesparende manier zonnepanelen gecontroleerd worden. 

Waarom een zonnepaneel inspectie.

Het is belangrijk dat er kort na het in gebruik nemen van een zonnepaneel installatie een thermische controle plaatsvindt. Zo is het meteen duidelijk of de zonnepanelen naar behoren werken en is het een ijkpunt voor eventuele latere controles. Mocht een zonnepaneel of een string niet goed werken, dan is dat meteen zichtbaar en kan er gericht actie worden ondernomen om het probleem op te lossen. Daarnaast is het aan te bevelen om jaarlijks een controle te laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat de zonnepanelen optimaal werken en schoon zijn. Ben je van plan om een huis of een pand aan te schaffen waar zonnepanelen op het dak liggen dan is het verstandig om deze voorafgaand te laten controleren. Zo krijg je inzichtelijk hoe de zonnepanelen er bij liggen en of ze technische nog optimaal werken. Steeds vaker is het ook een vraag van verzekeringsmaatschappijen om PV installaties te laten controleren.

Thermische en Visuele opnames

De drones die ik gebruik hebben een thermische camera en een hoge resolutie camera waarmee gelijktijdig opnames gemaakt kunnen worden. Aan de hand van de warmtebeeld opnames kunnen defecten in een zonnepaneel die met het oog niet waarneembaar zijn zeer snel inzichtelijk worden gemaakt. Maar ook eventuele uitval, beschadigingen en schaduwplekken kunnen met een warmtebeeld opname goed inzichtelijk worden gemaakt. Met de hoge resolutie camera kan gelijktijdig de fysieke status van de zonnepanelen in beeld worden gebracht en kunnen we inzoomen op beschadigingen, scheuren of vuil. Mocht er een voorval zijn, dan kan aan de hand van de warmtebeeld en hoge resolutie beelden een installatiebedrijf heel gericht actie ondernemen om het probleem te verhelpen, schades te voorkomen en te zorgen voor een maximale opbrengst van de zonnepanelen.

Voor Wie en Wanneer

Een drone inspectie laten uitvoeren heeft als voordeel dat het snel maar nog belangrijker veilig uit te voeren is. Daarnaast hoeven er geen steigers opgebouwd te worden of is het huren van een hoogwerker niet nodig en hoeven er geen mensen over een dak te lopen. Naast de besparing van deze kosten is een drone inspectie ook veel sneller om een oppervlakte te controleren en dat scheelt dus weer in tijd en geld. Drone inspecties zijn voor iedereen die zonnepanelen heeft en deze wilt laten controleren. Zo breng ik voor bedrijven, installatiebedrijven, woningstichtingen en particulieren zonnepanelen op verschillende soorten locaties in beeld. Dat kan zijn ter controle van de werking, op verzoek van een verzekeringsmaatschappij, ter voorbereiding van een onderhoudsplan of ter controle of de installatie nog goed op het dak ligt. Het is aan te bevelen jaarlijks de zonnepanelen te laten controleren maar ook als er een hevige storm is geweest om te zien of de installatie er nog goed bij ligt.

Copyright 2006/2024 Vivo Fotografie & Drone Inspecties - All Rights Reserved